ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน video conference ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการกลุ่มงานฯและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน video conference ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง