ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาววดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PEO.Lamapang