แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่มุมซ้ายด้านล่าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบลงทุน-2563