ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ฉบับจัดทำคำขอ) ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ฉบับจัดทำคำขอ) ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ศธจ.ลำปาง