ประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปางในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม ​ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุญาตให้ นางจินดา​ สุวรรณชัญ​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปางในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดลำปาง​ ชุดใหม่และ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพประจำจังหวัดลำปาง​ ชุดใหม่​ และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก​ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง