ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย รวมทั้งหมด 181รายณ ห้องประชุมพระบาท3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง