ประชุมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 /2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 /2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ศธจ.ลำปาง