ประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม พร้อมด้วย นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ  เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายสุทิน แก้วพนา เลขาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปางเขต 1