ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายณัฐพล แสงศรีจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาววดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง