รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 คลิกที่นี่
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 คลิกที่นี่