ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์  ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำปาง  โดยมี นายจำลักษ์ กันเพชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง