ประเมินโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หมอบหมายให้ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยออกประเมิน ณ โรงเรียนเสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และกศน.อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง