ประชุมพิจารณาจัดทำศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 /ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมพิจารณาจัดทำศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 /ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยมี นายบรรพ์   ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่ม ในศธจ.ลำปาง  เพื่อเตรียมการรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรการ Bubble and Seal เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง