“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ.จัดโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหลักสูตรให้เลือกมากถึง 10 หลักสูตร สมัครเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ปิดรับสมัคร 3 ส.ค.64 เวลา 16.00 น. รายละเอียดสมัครตาม QR Code