ประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำปาง ถูกต้องน่าเชื่อถือ ณ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อ.เกาะคา จ.ลำปาง