ประชุมเพื่อติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานจริง( Sandbox)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น.ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ศธจ.ลป. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มฯศธจ.ลป.ร่วมประชุมเพื่อติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานจริง( Sandbox)  //โครงการบริหารข้อมูลทางการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขับเคลื่อน Big data ระดับจังหวัดและระดับภาค ได้พัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ ( Sandbox) ระดับจังหวัด