ร่วมประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

               วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางจินดา   สุวรรณชัญ  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าประชุมร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางนภาพร   แสงนิล รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม สพม.ลำปาง ลำพูน