Category: กลุ่มอำนวยการ

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

“งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง” Lampang Educational Innovation” ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

การจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30...

ประชุม คณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

       วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวล...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาด “วันพระบาทสมเด็จพระะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00น. ...