Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.30

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน...

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุ่นที่ ๖

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศ...

ประกาศ กศจ.ลำปางรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

   ประกาศ กจศ.ลำปางรับสม...