Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื...

ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 2564 และภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 0...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...