Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการศ...

กศจ.ลำปาง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการศ...

คู่มือการใช้งานระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่นี่ (คลิ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ประกาศเพิ่มเติม)

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคล...