Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ