Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ศธจ.ลำปาง รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่าย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษ...

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษ...

ศธจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 30 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิกา...

การประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น...

ศธจ.ลำปาง รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น...