Category: ข่าวสาร กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ (การกุศลของวัด)

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบรรพ์ ใส...

การประชุมพิจารณาทุนมูลนิธิทวี​ บุณยเกตุ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน​ เรียนดี​ และมีความประพฤติดี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 สายสามัญและสายอาชีพ​

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลดที่นี่

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ...

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานศึก...

การอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้​ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว​ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ​”คู่มือรู้คิด​ รู้ทัน​ ป้องกันยาเสพติด”

วันที่ 5 – 6 กันยายน​ 2565 น...