Category: ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 4

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์​ ใ...

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์​ ใ...

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะ เพื่อหารือและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการการจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนจังหวัดลำปาง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษัท ปูนซ...

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึก...

การประชุมเร่งรัด และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 / 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์ ใส...

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึก...