Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา...

ออกตรวจความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบ ของโรงเรียน ภูมินทร์บริบาล ลำปาง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื...