Category: จดหมายข่าว

กิจกรรมการสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายบรร...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่​2/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 ...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 57/2564 เน้นย้ำมาตรการป้องกัน โควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 15.00 น. นาย...

พิธีเปิดและเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ประจำปี 2565

เย็นวันนี้ (17 ธ.ค.64) นายบรรพ์ ใส...

การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.3...