Category: จดหมายข่าว

การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.3...

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 4/2564 และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร จำนวน 2 ท่าน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา10.30...

ประชุม “เชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.0...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายบรรพ์​...