Category: ข่าวสาร การรับสมัคร

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...