Category: ประกาศของ ศธจ.ลำปาง

ผลการตัดสินการประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย...

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...

ประเมินรางวัลครูดีของแผ่นดิน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศ ลำปาง ทุกท่าน ที่ต้องการประเมินรางวัลครูดีของแผ่นดิน ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณะครู บุค...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.30

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน...

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุ่นที่ ๖

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศ...

ประกาศ กศจ.ลำปางรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

   ประกาศ กจศ.ลำปางรับสม...