Category: ประกาศของ ศธจ.ลำปาง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จังหวัดลำปาง

รวมรายชื่อโรงเรียน-สถานศึกษา ในจังหวัดลำปางประกาศหยุดเรียน-เรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน (อัปเดต วันที่ 5/1/2564 )

ขอทราบผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)