Category: ประกาศของ ศธจ.ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...

คู่มือการใช้งานระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่นี่ (คลิ...

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)

ประกาศ กศจ.ลำปาง การรับสมัครคัดเลื...

ประกาศ กศจ.ลป.เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได...

ประกาศ กศจ.ลป.การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ กศจ.ลป. การคัดเลือกเพื่อเปล...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ประกาศเพิ่มเติม)

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคล...

ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค...

ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้เข้ารับก...