Category: หน่วยตรวจสอบภายใน

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบรรพ...

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565นายบรร...

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายบร...

กิจกรรมการสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายบรร...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สานต่อนโนบาย No Gift Policy กระทรวงศึกษาธิการ งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ