Category: หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สานต่อนโนบาย No Gift Policy กระทรวงศึกษาธิการ งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

การบูรณาการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง