สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.ลำปาง news update

พิธีเปิดโครงการและการลงนาม MOU “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ”
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิ ...
รายละเอียด...
ประชาสัมพันธ์การสอบภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการส ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะ ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวรา ...
รายละเอียด...
พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ...
รายละเอียด...
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คล ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาค ...
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจั ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-ประกาศผู้ชนะ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25 ...
รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจั ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด