สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ออกตรวจความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบ ของโรงเรียน ภูมินทร์บริบาล ลำปาง
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางโดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอ ...
รายละเอียด...
ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางโดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอ ...
รายละเอียด...
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 7
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย บุคลากรกล ...
รายละเอียด...
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา  นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หมอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทา ...
รายละเอียด...
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีล ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่ ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-ประกาศผู้ชนะ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน คลิกที่นี่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม คลิกที่นี ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจั ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด