สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.ลำปาง news update

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 5 / 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยกา ...
รายละเอียด...
ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิก ...
รายละเอียด...
ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
นที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของกระทร ...
รายละเอียด...
การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนเก ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะก ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง​ ครั้งที่ 3/2565
วันที่11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.​ นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ มอบหมายให้​ นางจินดา​ ...
รายละเอียด...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คล ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาค ...
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจั ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-ประกาศผู้ชนะ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25 ...
รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจั ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด