สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.ลำปาง news update

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) ครั้งที่ 3 / 2565
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา​ 13.00​ น.​ นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ​ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ มอบหมาย​ นายพีรพง ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา​ 09.30​ น.​ นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ​ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ มอบหมาย​นางจินดา​ ...
รายละเอียด...
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 9 / 2565
วันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ...
รายละเอียด...
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 / 2565
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบนายณรงค์ พันหนูเทียน ...
รายละเอียด...
เผยแพร่ผลงาน
เรื่อง เรื่อง รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน รายวิชาวิทยาคำนว ...
รายละเอียด...
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน​ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายนางจินดา​ สุวรรณชัญ​ ร่วมเป็น ...
รายละเอียด...


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คล ...
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...
รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยาย ...
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจั ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-ประกาศผู้ชนะ ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่ ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ...
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25 ...
รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจั ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ...
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ ...
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไต ...
รายละเอียด